Werkwijzen

 

Ik heb verschillende opleidingen gevolgd daar ik geloof in een holistische en eclectische benadering. Hieronder in het kort iets meer over deze verschillende werkwijzen:

 

 

 

Psychosociale therapie

 

Psychische problemen hebben te maken met gevoelens en gedachten. Sociale problemen hebben te maken met andere mensen of instanties. Psychosociale therapie omvat een gevarieerd aanbod van benaderingen om mensen naar hun problemen, ervaringen en belevingen te laten kijken op een manier waarmee ze hun houding en perspectieven naar het leven toe kunnen verruimen. Simpel uitgelegd behandelt de psychosociaal therapeut tijdelijke problematiek bij psychologisch gezonde mensen zoals bijvoorbeeld gebrek aan zelfvertrouwen, angsten, depressie, rouw en verlies, stress problematiek, eenzaamheidsgevoelens, relatieproblemen etc. Een psychosociaal therapeut is geen arts en stelt geen diagnoses.

 

 

 

Neuro Affective Relational Model (NARM)

 

De NARM is een methode die zich richt op relationeel-, hechtings- en ontwikkelingstrauma. Door deze trauma’s ontwikkel je bepaalde overtuigingen, strategieen en patronen en deze hebben weer invloed op jouw relatie met jezelf, anderen, situaties etc. De NARM is een holistische methode met aandacht voor lichaam en geest. Vanuit dat wat jij wilt voor jezelf (meer verbinding, vrijheid, vreugde etc) onderzoeken we samen wat hier dan in de weg staat en wat jouw rol hierin is (zonder schuld en oordeel).

 

 

 

Systemisch werk

 

Het doel van systemisch coachen is om zicht te krijgen op je interacties met jouw systemen (omgeving, organisatie, familie, vriendengroep, relatie etc) en de samenhang met je hulpvraag. Er wordt gekeken welke positie je hebt ingenomen en welke belangrijke patronen er vanuit het verleden zijn ‘ingesleten’. Ik begeleid geen groeps-/familieopstellingen.

 

 

 

Transactionele Analyse

 

Transactionele Analyse (TA) is een psychologische theorie die ons begrip van persoonlijkheid, communicatie en sociale interactie verbetert. Ontwikkeld door de Canadese psychiater Eric Berne in de jaren 1950-1960, biedt TA een raamwerk om te begrijpen hoe mensen functioneren en hoe ze met elkaar omgaan.

 

 

 

 

Mindfulness

 

Mindfulness (opmerkzaamheid) is het bewust aandacht geven aan het huidige moment, zonder hierover te oordelen. Dit gaat over het opmerken, in het hier en nu, van gedachten, gevoelens, dat wat je ziet, ruikt, proeft etc. Verder wordt er aandacht besteed aan een mildere houding naar onszelf en anderen. Deze vaardigheid kan helpen bij o.a. stress, angst, onrust, pijn en somberheid.

 

 

 

Compassie

 

Zelfcompassie betekent o.a. dat je op dezelfde manier naar jezelf kunt kijken als naar een dierbare vriend of vriendin. We zijn imperfect, allemaal, we maken fouten en dingen gaan niet altijd zoals we willen. Hier hebben we allemaal mee te maken. En hoe verhouden we ons hiermee? Hoe zorgen we voor onszelf en voor anderen op een manier die heilzaam is? Compassie kan hier ondersteunend bij zijn.

 

 

 

 

 

Opleidingen

 

  • Psychosociaal therapeut,  Academie Integrale Menswetenschappen, 2011 (SPSO)
  • Basisjaar lichaamsgerichte therapie aan BodyMind Rotterdam, 2012
  • Gecertificeerd mindfulness trainer, Centrum voor Mindfulness te Amsterdam, lid VMBN, 1e categorie, 2013
  • Firo-b gecertificeerd
  • Gecertificeerd Compassie trainer, Mindfulness Based Compassionate Living, 2015
  • Systemisch coach, Bert Hellinger Instituut Nederland, 2016
  • PSBK
  • NARM Practioner, Neuro Affective Relational Model (ontwikkelingstrauma) , BodyMind, februari 2024
  • Transactionele Analyse, Phoenix, maart 2024
  • op de planning: Somatic Experiencing 2025

 

 

 

 

 

Vergoedingen coaching & therapie

De kosten voor coaching/therapie die ik bied worden niet vergoed door de zorgverzekeraar. Voordelen zelf betalen:  ik heb geen wachtlijst, werk met verschillende tarieven,  je hebt geen verwijzing of diagnose nodig, we maken zoveel afspraken die nodig en haalbaar zijn voor jou. Er zijn daarnaast steeds meer werkgevers die coaching/therapie voor hun medewerkers bekostigen.

 

‘Ik heb al diverse trajecten gevolgd in mijn leven maar geen enkele heeft me zo ‘in mijn wezen’ geraakt als coaching bij Charlotte. Eerdere  trajecten bleven steken aan de oppervlakte, daarmee leerde ik handige kunstjes ontwikkelen die na enige tijd ook weer vervaagden. Dit traject heeft me eindelijk in contact gebracht met mijzelf. Ik had nooit gedacht dat deze zoektocht naar lichaam, gevoel, geest en gedachten me zoveel zou opleveren.’ -Belinda, 46 jaar