Werkwijzen

 

 

Ik ben opgeleid als Psychosociaal therapeut, NARM practioner, Systemisch coach, basis jaar lichaamsgericht werk en Mindfulness- en Compassie trainer. Hieronder in het kort iets meer over deze verschillende werkwijzen:

 

Psychosociale therapie

 

Psychische problemen hebben te maken met gevoelens en gedachten. Sociale problemen hebben te maken met andere mensen of instanties. Psychosociale therapie omvat een gevarieerd aanbod van benaderingen om mensen naar hun problemen, ervaringen en belevingen te laten kijken op een manier waarmee ze hun houding en perspectieven naar het leven toe kunnen verruimen. Een psychosociaal therapeut is geen arts en stelt geen diagnoses.

 

 

 

Neuro Affective Relational Model (NARM)

De NARM is een methode die zich richt op relationeel-, hechtings- en ontwikkelingstrauma. Door deze trauma’s ontwikkel je bepaalde overtuigingen, strategieen en patronen en deze hebben weer invloed op jouw relatie met jezelf, anderen, situaties etc. De NARM is een holistische methode met aandacht voor lichaam, geest en ziel. Vanuit dat wat jij wilt voor jezelf (meer verbinding, vrijheid, vreugde etc) onderzoeken we samen wat hier dan in de weg staat en wat jouw rol hierin is (zonder schuld en oordeel).

 

 

Systemisch werk

Het doel van systemisch coachen is om zicht te krijgen op je interacties met jouw systemen (omgeving, organisatie, familie, vriendengroep, relatie etc) en de samenhang met je hulpvraag. Er wordt gekeken welke positie je hebt ingenomen en welke belangrijke patronen er vanuit het verleden zijn ‘ingesleten’. Ik begeleid geen groeps-/familieopstellingen.

 

 

Mindfulness

Mindfulness is een aandacht training en een training in het ontwikkelen van opmerkzaamheid. Verder wordt er aandacht besteed aan een mildere houding naar onszelf en anderen. Deze vaardigheid kan helpen bij o.a. stress, angst, onrust, pijn en somberheid.

 

 

Compassie

Zelfcompassie betekent o.a. dat je op dezelfde manier naar jezelf kunt kijken als naar een dierbare vriend of vriendin. We zijn imperfect, allemaal, we maken fouten en dingen gaan niet altijd zoals we willen. Hier hebben we allemaal mee te maken. En hoe verhouden we ons hiermee? Hoe zorgen we voor onszelf en voor anderen op een manier die heilzaam is? Compassie kan hier ondersteunend bij zijn.

 

‘Zelfcompassie beoefenen is niet egocentrisch. Juist doordat we een gezondere relatie met onszelf ontwikkelen, wordt de weg geopend naar meer empathie en compassie voor anderen.’

 

 

 

Ontwikkelen mindfulness & compassie

 

Van 2013 tot 2022 heb ik veel trainingen mindfulness en compassie gegeven. Nu verwerk ik mijn kennis van mindfulness en compassie in coaching of meer therapeutische trajecten, dus ik geef geen specifieke trainingen meer hierin. Hoeveel aandacht we aan mindfulness en/of compassie besteden tijdens een traject ligt aan jouw behoefte. Hier kunnen we het samen over hebben.

 

 

 

‘In this world full of doing doing doing
It’s important to take a moment and just breathe, to just be.’